1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tìm kiếm sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Liên hệ trực tuyến

Điện thoại : (84-024)36290968

Điện thoại : 0983.050.178

vietngacompany@gmail.com

Điện thoại : (84-024) 39764962

Điện thoại : 0948.666.621

letheba.vietnga@gmail.com

Điện thoại : 01272.022.222

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

Điểm Làm Việc Và Sự Điều Chỉnh Bơm Ly Tâm

Điểm Làm Việc Và Sự Điều Chỉnh Bơm Ly Tâm

 

Điểm làm việc của bơm

 
Điểm làm việc của bơm là một trạng thái làm việc ổn định của bơm trong hệ thống được biểu diễn bằng giao điểm của đường đặc tính bơm và đặc tính lưới trong cùng một hệ tọa độ.
 

Phương pháp điều chỉnh

 
Quá trình thay đổi điểm làm việc của bơm theo một yêu cầu nào đó gọi là quá trình điều chỉnh.
 
Hai phương pháp điều chỉnh bơm trong hệ thống:
 

1.Điều chỉnh bằng khóa

 
Đóng mở khóa ống đẩy thay đổi đặc tính lưới, trong khi đặc tính bơm không đổi, nên thay đổi điểm làm việc của bơm
 
Ưu điểm : Đơn giản, thuận tiện
 
Nhược điểm : Không kinh tế, phạm vi điều chỉnh hẹp
 
 

2. Điều chỉnh bằng số vòng quay của trục bơm

 
Thay đổi đƣờng đặc tính riêng của bơm bằng cách thay đổi số vòng quay của trục bơm. Đặc tính lưới không đổi nên thay đổi điểm làm việc của bơm trong hệ thống.
 
Ưu điểm : Kinh tế, dải điều chỉnh lớn.
 
Nhược điểm : Bơm phải có thiết bị thay đổi số vòng quay.
 
 
Xem thêm một số bài viết tư vấn kiến thức về ống thủy lực: