Cấu Trúc Của Hệ Thống Thủy Lực

  • In bài này

Cấu Trúc Của Hệ Thống Thủy Lực

 

Sơ đồ mô tả cấu trúc của một hệ thống thủy lực được biểu diến trên hình 5.2
 
Một hệ thống thủy lực có thể được chia ra hai thành phần chính:
 
 
- Phần thủy lực
- Phần tín hiệu điều khiển
 
Phần thủy lực, gồm:
 
• Khối nguồn thủy lực (Power supply section): thực chất là một bộ biến đổi năng lượng ( Điện - cơ - thủy lực). Khối nguồn thủy lực gồm: Động cơ điện; bơm thủy lực; các van an toàn; bể chứa dầu; cơ cấu chỉ thị áp suất, lưu lượng…
 
 
• Khối điều khiển dòng thủy lực (Power control section )
 
Trong hệ thống thủy lực, năng lượng được truyền dẫn giữa bơm và cơ cấu chấp hành đảm bảo những giá trị xác định theo yêu cầu công nghệ như lực; mô men; vận tốc hoặc tốc độ quay. Đồng thời cũng phải tuân thủ những điều kiện vận hành hệ thống. Vì vậy, các van được lắp đặt trên các đường truyền đóng vai trò như những phần tử điều khiển dòng năng lượng. Ví dụ các van: Van đảo chiều; van tiết lưu; van áp suất; van một chiều…
 
Các van này có thể có vai trò là phần tử điều khiển hoặc điều chỉnh áp suất hay lưu lượng, và hơn nữa chúng cũng có những đặc điểm chung là gây tổn thất áp suất.
 
• Các cơ cấu chấp hành (drive section) như: các xilanh (cylinders), các động cơ thủy lực
(Hydro-motors)
 
Phần tín hiệu điều khiển, gồm:
 
• Các phần tử đưa tín hiệu (signal input) như: tác động bởi người vận hành (thông qua công tắc, nút ấn, bàn phím…); bởi cơ khí ( các công tắc hành trình) và bởi các cảm biến ( không tiếp xúc – cảm biến cảm ứng từ, cảm biến từ hóa…)
 
• Các tác động xử lý tín hiệu (signal processing) như: người vận hành; điện; điện tử; khí nén, cơ khí ; thủy lực
 
Một số bài viết kinh nghiệm và kiến thức cần biết về lĩnh vực: