Sơ Lược Về Hệ Thống Điều Khiển Khí Nén Và Thủy Lực

  • In bài này

Sơ Lược Về Hệ Thống Điều Khiển Khí Nén Và Thủy Lực

 

Hệ thống điều khiển khí nén và hệ thống thủy lực bao gồm các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành được kết nối với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra. Hệ thống được mô tả như hình 1.1

 

 

- Tín hiệu đầu vào: nút nhấn, công tắc, công tắc hành trình, cảm biến

- Phần xử lí thông tin: Xử lý tín hiệu đầu vào theo một quy tắc logic xác định, làm thay đổi trạng thái của các phần tử điều khiển: van logic and, or, not, yes, Flip - flop, role....

- Phần tử điều khiển: điều khiển dòng năng lượng (lưu lượng áp suất) theo yêu cầu, thay đổi trạng thái các cơ cấu chấp hành: van chỉnh áp, van đảo chiều, van tiết lưu, ly hợp...

- Cơ cấu chấp hành: thay đổi trạng thái của đối tượng điều khiển, là đại lượng ra của mạch điều khiển: Xi lanh dầu khí, động cơ khí nén dầu, 

- Năng lượng điều khiển: bao gồm phần thống tin và công suất

+ Phần thông tin: 

--- điện tử

--- điện cơ

--- khí

--- dầu

--- quang học

--- sinh học

+ phần công suất:

--- Điện: Công suất nhỏ, điều khiển hoạt động dễ, nhanh

--- Khí: Công suất vừa, quán tính, tốc độ cao

--- Thủy: công suất lớn, quán tính ít - dễ ổn định tốc độ thấp

 

Một số bài viết kinh nghiệm và kiến thức cần biết về lĩnh vực:
 
**** Các Phần Tử Đưa Tin Hiệu Hệ Thống Khí Nén
 
**** Các Phân Tử Xử Lí Tín Hiệu Khí Nén