Sản Xuất Khí Nén Và Các Loại Máy Nén Khí

  • In bài này

Sản Xuất Khí Nén Và Các Loại Máy Nén Khí

 

1 -  Sản xuất khí nén

Hệ thống điều khiển khí nén hoạt động nhờ vào nguồn cung cấp khí nén , nguồn khí này phải được sản xuất thường xuyên với lượng thể tích đầy đủ với một áp suất nhất định thích hợp cho năng lượng hệ thống

2 - Máy nén khí

Máy nén khí là máy có nhiệm vụ thu hút không khí, hơi ẩm, khí đốt ở một áp suất nhất định và tạo ra nguồn lưu chất có áp suất cao hơn.

Các loại máy nén khí:

Máy nén khí được phân loại theo áp suất hoặc theo nguyên lý hoạt động. Đối với nguyên lý hoạt động ta có:

- Máy nén khí theo nguyên lý thể tích: máy nén pit tông, máy nén cánh gạt

- Máy nén tuốc bin là được dùng cho công suất lớn,  và không kinh tế khi sửa dụng lưu lượng dưới mức 600m3/ phút. Vì thế nó không mang lại áp suất cần thiết cho ứng dụng điều khiển khí nén và hiếm khi sử dụng

*** Máy nén kiểu pít tông:

Máy nén pít tông là kiểu máy nén phổ biến nhất và có thể cung cấp năng suất đến 500m3/phút. Máy nén 1 pit tông có thể nén khí khoảng 6 bar và ngoại lệ có thể lên đến 10 bar; máy nén khí pít tông 2 cấp có thể nén đến 15 ba; 3 -4 cấp có thể 25 bar

*** Máy nén khí kiểu cánh quạt

Nguyên lý hoạt động của máy nén khí kiểu cánh quạt mô tả ở hình 2.2; không khí sẽ được vào buồng hút. Nhờ roto và stato đặt lệch tâm, nên khi roto quay chiều sang phải, thì không khí vào buồng nén, sau đó khí nén sẽ đẩy ra buồng lái.

3 - Phân phối khí nén

Hệ thống phân phối khí nén có nhiệm vụ chuyển khí nén từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, đảm bảo áp suất và lưu lượng và chất lượng khí nén cho các thiết bị làm việc

Truyền tải không khí nén được thực hiện bằng hệ thống ống dẫn khí nén, chú ý đối với hệ thống ống dẫn khí có thể là mạng đường ống được lắp đặt cố định và mạng đường ống được lắp ráp trong từng thiết bị,

Đối với hệ thống phân phối khí nén ngoài tiêu chuẩn chọn máy nén khí hợp lý, tiêu chuẩn chọn đúng các thống số của hệ thống ống dẫn; cách lắp đặt hệ thống ống dẫn, bảo quản hệ thống phân phối cũng đóng góp vai trò quan trọng về phương diện kinh tế cũng như yêu cầu kĩ thuật cho hệ thống điều khiển khí nén

 

Một số bài viết kinh nghiệm và kiến thức cần biết về lĩnh vực:
 
**** Phạm Vi Ứng Dụng Của Điều Khiển Khí Nén Và Thủy Lực
 
**** Ưu Nhược Điểm Của Hệ Thống Điều Khiển Khí Nén – Thủy Lực